— Dansk Håndtryksforening

Foreningens Formål er:

At sikre håndtrykkets rette placering i det udvalg af hilsner vi i dagligdagen benytter os af.

Ved at give et (utidigt) knus/kram til folk man egentlig ikke kender godt nok til at berettige denne ret intime hilseform, går der inflation i knuset og det vil ende som tomme luftkys, som vi ser det i det sydlige Europa.

Foreningen er IKKE imod knus og kram, men som Inspector Closeau siger: “There is a time and place for everything, Cato. This is not the time”. 

Hvis man (for) tidligt i et bekendtskab indfører knuset som hilsen, hvad skal man så gøre når bekendtskabet måske udvikler sig et varmt venskab?

Så rent faktisk er vi ikke alene fortalere for håndtrykket, men også for knuset. Det skal bare være den ægte vare, til den rette person.

“Hilse-arsenalet” er bredt. Der er to kategorier:

 • Hilsner UDEN fysisk kontakt:Først har man det korte afmålte nik, man f.eks. bruger når man møder en på fortovet der bor længere oppe ad vejen.

  Så har man det lange nik, som f.eks. bruges når man på cykel møder en man kender. Nu kommer hænderne så i brug:

  Vi starter med hhv. det korte og det lange vink som også kan gradueres i forhold til graden af bekendtskab.

  Et eller andet sted skal finger-kysset også passes ind og det kan måske være her i slutningen af afsnittet om hilsner uden fysisk kontakt.

   

 • Hilsner MED fysisk kontakt:Så kommer håndtrykket. Det er fortrinligt at bruge når man møder folk til et selskab, et møde og iøvrigt når man løber på folk man kender og godt lige vil markere at man er venligt indstillet.

  Det kan udvides med at tage begge hænder i brug og evt. tage fat længere oppe ad armen.

  Herefter kommer knuset så, som praktiseres på mange måder lige fra det tomme franske “ud i luften kys” hvor man ikke rører hinanden overhovedet andet end at man har hænderne om hinandens skuldre/overarme over til det varme kram med egentligt kys på kind eller mund. Vi går i denne forbindelse ud fra at et knus er lidt kortere og mindre fysisk i sin kontakt end et decideret kram, men det er ikke noget vi øvrigt har belæg for. (Efter det varme kram med kys vil en fortsættelse af tangenten føre os imod den egentlige køns-akt som er beskrevet så fyldestgørende på andre sider.)

Håndtrykket er i virkeligheden en kompakt overførsel af flere data på ganske kort tid. Du kan mærke om det er et fast eller slattent håndtryk. Du kan mærke om det er en fin kontorhånd eller en barket håndværker-næve. Er der en finger-ring?

Samtidig kigger du personen i øjnene og får flere oplysninger: Er vedkommende glad? Eller træt? Eller fuld? Flakker øjnene eller er det et roligt venligt blik?

Alt dette går man glip af ved det pseudo-kram som i disse år fortrænger håndtrykket.

Med Desmond Morris’ briller på kunne man sige at håndtrykket er parallelt til det man ser blandt myrer og andre insekter hvor de hver gang de mødes lige skal røre hinandens følehorn for at bekræfte at de tilhører samme “stamme”.

Når vi hilser med et håndtryk, bekræfter vi også at vi deltager i samfundslivet med de spilleregler de fleste af os nu engang er enige om. Demokrati, ligeværd etc. (Se blot Hitler. Han turde ikke give et ordentligt håndtryk, men måtte ty til andre fagter)

Vi skelner ikke i foreningen mellem mænd og kvinder, men kvinder har jo (måske) gennem flere generationer kunnet vænne sig til mande-kinderne. Det er noget ganske nyt for os mænd at finde ud af hvad et godt skægstubbekrads føles som.

Alle er velkomne!

Det er gratis at være med. Til gengæld vil at kommunikation foregå pr. email, da vi ikke har penge til porto og konvolutter m.m.

Du kan bidrage med at udbrede kendskabet til foreningen og hjemmesiden her. På baggrund af de henvendelser vi allerede har fået, kan vi se at der går tusinder af mennesker rundt med denne opfattelse af overforbrug af/inflation i kram. Man tør blot ikke gøre opmærksom på sin ulyst til det overfladiske kram for ikke at blive opfattet som følelseskold.

Og det er her vi kommer ind. Ved at læse disse sider og forstå baggrunden for håndtryks-foreningen viser du, at det netop er fordi vi har respekt for krammet, at du ikke synes det skal (mis-)bruges.

God fornøjelse!

med varmt håndtryk og venlig hilsen,

 

Niels Nørgaard.

2 comments
 1. leif barkholt says: November 17, 20136:33 pm
 2. A.M. Øveraas says: November 20, 20135:46 pm

  Ja, lad os bevare håndtrykket – dog med den risiko for smittefare, det indebærer !!

  Den bedste hilsen er japanernes buk.

  Er alvorligt træt af alle de knus – især til nogen, men ikke kender så godt.

Submit comment